Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Voor alle bestellingen via onze webwinkel door consumenten en bedrijven zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Een consument is een natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat die geen betrekking heeft op diens commerciële of diens zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is elke natuurlijke persoon of een rechtspersoon of een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die bij aangaan van de overeenkomst handelt in diens commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op de toekomstige overeenkomsten, zonder dat wij dit nogmaals hoeven te herhalen. Als een ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, verklaren wij deze hierbij niet van toepassing; ze worden slechts een deel van de overeenkomst wanneer wij daar uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

2. Contractanten, contracttransactie
De koopovereenkomst wordt gesloten met Tourist Information EdelSteinLand.

Door het adverteren van de producten in de webwinkel doen wij een bindende aanbieding om een overeenkomst over deze producten aan te gaan. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren met de hiervoor in het bestelproces bedoelde en toegelichte correctiehulpmiddelen voordat u uw bindende bestelling plaatst. De overeenkomst komt tot stand doordat u op de knop Bestellen klikt; u accepteert daarmee de aanbieding voor de producten in het winkelmandje. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u nogmaals een bevestiging per e-mail.

3. Taal van de overeenkomst, opslag van de overeenkomst
De overeenkomst kan worden aangegaan in de talen Duits en Engels.

We slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de gegevens van de bestelling en onze algemene voorwaarden via e-mail toe. De algemene voorwaarden kunt u ook vinden, inzien en downloaden op deze website. Uw eerdere bestellingen kunt u inzien nadat u op de website bent ingelogd.

4. Leveringsvoorwaarden
De vermelde prijzen van producten zijn exclusief verzendkosten. Bij de verschillende aanbiedingen vindt u meer informatie over de verzendkosten.

U hebt in principe de mogelijkheid om uw bestelling af te halen bij Tourist Information EdelSteinLand, Hauptstraße 419, 55743 Idar-Oberstein, Duitsland op de hieronder vermelde openingstijden: 15 mrt. - 31 okt.; ma tot en met vr van 9.00 - 18.00 uur; za, zo en feestdagen van 10.00 - 15.00 uur; 01 nov. - 14 mrt.; ma - vr van 9.00 - 17.00 uur.

Wij leveren niet aan ompakkers.

5. Betaling
In onze winkel kunt u in principe met de volgende betaalmethoden betalen:

Vooruitbetaling
Bij deze methode sturen wij u onze bankgegevens in een afzonderlijk e-mailbericht en leveren de bestelling na ontvangst van de betaling.

PayPal 
In het bestelproces wordt u doorgelinkt naar de website van PayPal. Om het factuurbedrag te kunnen betalen via PayPal moet u een PayPal-account hebben (of dat eerst aanmaken), inloggen op de PayPal-website en de betaling aan ons bevestigen. Nadat de bestelling in de winkel is geleverd vragen wij PayPal de betalingstransactie af te ronden.
De betalingstransactie wordt vervolgens onmiddellijk en automatisch door PayPal uitgevoerd. Tijdens het bestelproces volgt u de aanwijzingen op het scherm.

6. Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor ondernemers geldt bovendien: wij behouden ons het eigendom van de producten voor tot aan alle vorderingen uit een lopende zakelijke overeenkomst is voldaan. U mag de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in de normale bedrijfsvoering doorverkopen; alle opbrengsten die voortvloeien uit deze doorverkoop draagt u, onafhankelijk van een verbinding of vermenging van de voorbehoudgoederen met een nieuwe bestelling, bij voorbaat en ter hoogte van het factuurbedrag aan ons over, en we gaan akkoord met deze overdracht. U behoudt het recht vorderingen te innen; wij mogen echter ook zelf vorderingen innen, voor zover u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

7. Transportschade
Als goederen met zichtbare schade worden geleverd dient u zo snel mogelijk een klacht in bij de vervoerder en neemt u onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of het nalaten om contact met ons op te nemen heeft geen gevolgen voor uw wettelijke rechten, met name uw garantierechten, en de handhaving daarvan. U helpt ons echter onze eigen vorderingen tegen de vervoerder, c.q. de transportverzekering te onderbouwen.

8. Garantie
Het wettelijke recht op garantie is van toepassing. Voor meer informatie over de toepasselijke aanvullende garanties en de precieze voorwaarden kunt u terecht bij het betreffende product en op de speciale informatiepagina's in de webwinkel.

9. Beslechten van geschillen
De Europese Commissie heeft een platform voor het online beslechten van geschillen, dat u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wij zijn niet verplicht tot deelname aan een procedure voor geschillenbeslechting door een consumentenarbitragecollege en zullen dat ook niet doen.

10. Slotbepalingen
Bent u een ondernemer, dan is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht.

Bent u een handelaar in termen van het Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een beleggingsfonds, dan is onze vestigingsplaats exclusieve bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en ons.


Algemene voorwaarden opgesteld met de juridische teksten van  Trusted Shops , in samenwerking met  Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

accommodatie & reservering

Contact

Tourist-Information
EdelSteinLand

Hotline +49 6781-64871

Schrijf ons: Contact

Quick-Finder