Privacy

Privacyverklaring
Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze website. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

Opslag van toegangsgegevens in serverlogbestanden
U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie met ons te delen. Wij slaan uw toegangsgegevens (zoals de naam van het opgevraagde bestand, de datum en het tijdstip waarop het bestand werd opgevraagd, de hoeveelheid verzonden gegevens en de verzoekende provider) uitsluitend op in zogenaamde serverlogbestanden. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te zorgen voor een storingsvrije werking van de website en om ons aanbod te verbeteren en kunnen door ons niet tot u worden herleid.

Verzamelen en gebruik van gegevens voor het aangaan van een overeenkomst en het openen van een klantaccount
Wij verzamelen persoonlijk identificeerbare informatie wanneer u deze vrijwillig verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of via e-mail) of deze vrijwillig met ons deelt bij het openen van een klantenaccount. Welke gegevens worden verzameld kan worden bepaald aan de hand van de betreffende invoervelden. We gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het afhandelen van overeenkomsten en het verwerken van uw aanvragen. Na de volledige afwikkeling van de overeenkomst of het verwijderen van uw klantenaccount worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij uw gegevens op een wettelijk toegestane manier gebruiken op een manier waarover wij u hieronder informeren. U kunt op elk gewenst moment uw klantenaccount wissen door ofwel een verzoek daartoe te verzenden aan de hieronder beschreven contactmogelijkheden of door gebruik te maken van de daarvoor bestemde functie in uw klantenaccount.

Gegevensoverdracht voor het vervullen van de overeenkomst
Voor het vervullen van de overeenkomst delen wij uw gegevens met het bedrijf dat is belast met de verzending, voor zover dat voor de levering van de bestelde producten is vereist. Afhankelijk van welke dienstverlener u tijdens het bestelproces voor het betalen selecteert, delen wij de voor het afwikkelen van betalingen hiervoor verzamelde betaalgegevens met de kredietinstantie die verantwoordelijk is voor de betaling en de eventueel door ons ingeschakelde financiële dienstverlener of betaaldienst. Voor een deel beschikken de geselecteerde financiële dienstverleners zelf over deze gegevens, voor zover u daar een account aangemaakt heeft. In dat geval moet u tijdens het bestelproces inloggen met de toegangsgegevens van uw financiële dienstverlener. De privacyverklaring van de betreffende financiële dienstverlener is van toepassing.

Gebruik van gegevens bij aanmelden voor onze e-mail-nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief gebruiken we de hiervoor benodigde of apart door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mail-nieuwsbrief in overeenstemming met uw toestemming toe te zenden. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief en door een bericht te verzenden aan de hieronder genoemde contactmogelijkheid of via een link in de nieuwsbrief.

Gebruik van gegevens voor postreclame en uw recht van bezwaar
Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, postadres en (voor zover wij deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie) uw titel, academische graad, geboortejaar en uw professionele, branche- of bedrijfsnaam in gecombineerde lijsten op te slaan en te gebruiken voor onze eigen promotionele doeleinden, zoals het verzenden van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten via de gewone post. U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te verzenden naar de hieronder vermelde contactmogelijkheid.

Gebruik van cookies
Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Een aantal van de door ons gebruikte cookies (zogenaamde sessie-cookies) worden na de browsersessie gewist, dus wanneer u uw browser afsluit. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen, waardoor wij uw browser bij uw volgende bezoek kunnen herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en per cookie kunt aangeven of u deze alleen in bepaalde gevallen of altijd wilt accepteren. Wanneer u het plaatsen van cookies niet toestaat kan de functionaliteit van onze website beperkt worden. 

Gebruik van webanalyse met behulp van Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.de). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren met bijvoorbeeld zogenaamde 'cookies'. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren zal uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend worden afgekapt. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar afgekapt. Het door uw browser als onderdeel van Google Analytics verzonden geanonimiseerde IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt voorkomen dat gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) worden gegenereerd door het cookie en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 
Als alternatief voor de browser plug-in kunt u ook op  deze link  klikken om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. In dat geval wordt een opt-out cookie opgeslagen op uw apparaat. Wanneer u uw cookies verwijdert moet u de link opnieuw volgen. 

Gebruik van Social Plugins van Facebook, Google met behulp van de Shariff-oplossing
Op onze website worden Social Plugins ('plug-ins') van sociale netwerken gebruikt. Om uw privacy wanneer u onze site bezoekt te verhogen zijn de plug-ins niet volledig, maar slechts na het volgen van een HTML-link (de zogenaamde 'Shariff oplossing' van c't) geïntegreerd in de website. Deze integratie zorgt ervoor dat wanneer u een pagina van onze website bezoekt die dergelijke plug-ins bevat, er nog geen verbinding met de servers van de provider van het betreffende sociale netwerk tot stand wordt gebracht. Wanneer u op een van de knoppen klikt zal een nieuw browservenster worden geopend waarin de website van de betreffende service provider wordt weergegeven waarop u (eventueel nadat u bent ingelogd), op een Like-of Delen-knop kunt klikken. Meer informatie over het doel en het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking daarvan door de aanbieders op de websites en uw desbetreffende rechten en mogelijke instellingen met betrekking tot het beschermen van uw persoonlijke gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende aanbieders.

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Youtube video-plug-ins
Op deze website wordt content van derden geïntegreerd. Deze content wordt beschikbaar gesteld door Google Inc ('Aanbieder').
Youtube wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google').

Voor video's van Youtube, die zijn geïntegreerd in onze website, wordt de verbeterde privacy-instelling geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van bezoekers van de Youtube-website wordt verzameld en opgeslagen, tenzij ze de video bekijken.
Meer informatie over het doel van het verzamelen van gegevens, de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieder en uw rechten en mogelijke instellingen om uw privacy te beschermen kunt u vinden in de privacyverklaring van Google op http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Recht op informatie en contactmogelijkheden 
U hebt het recht op informatie over de bij ons over u opgeslagen persoonlijke gegevens en het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. Voor vragen met betrekking tot het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke gegevens, bij verzoeken, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens en intrekken van toestemming voor een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in het colofon.


Privacyverklaring opgesteld met de juridische teksten van  Trusted Shops , in samenwerking met  Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

accommodatie & reservering

Contact

Tourist-Information
EdelSteinLand

Hotline +49 6781-64871

Schrijf ons: Contact

Quick-Finder