Herroepen

Herroepingsrecht

U hebt het recht binnen veertien dagen deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen na de datum van de overeenkomst. 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet ons (Tourist Information EdelSteinLand, Hauptstraße 419, 55743 Idar-Oberstein, info@edelsteinland.de, tel. +49 6781-64871 of +49 6785-79106, fax +49 6781-64878) door middel van een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld een per post verzonden brief, een fax of een e-mailbericht) informeren over uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeldformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht is het voldoende dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept moeten wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere methode van levering dan de goedkoopste standaardverzending die wij aanbieden hebt gekozen) uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde methode als die u hebt gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij met u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen kosten aan deze terugbetaling verbonden.

Wanneer u heeft verlangd dat wij u binnen de herroepingstermijn diensten leveren, dan bent u ons een redelijk bedrag naar rato verschuldigd voor de geleverde diensten tot het moment waarop u ons hebt geïnformeerd dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht.

Voorbeeldformulier herroeping

(Wanneer u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u dit formulier invullen en aan ons toezenden.)

– Aan Tourist Information EdelSteinLand, Hauptstraße 419, 55743 Idar-Oberstein, info@edelsteinland.de, fax: +49 6781-64878

– hiermee herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/levering van de volgende diensten (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij inzending op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Herroepingsverklaring opgesteld met de juridische teksten van  Trusted Shops , in samenwerking met  Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

accommodatie & reservering

Contact

Tourist-Information
EdelSteinLand

Hotline +49 6781-64871

Schrijf ons: Contact

Quick-Finder